activități de proiect

Activități cu elevii:

Participarea la simpozionul „Valențe europene în educație”: