Cursuri

Piraeus, Grecia

„Inclusive education: tackling with classroom diversity and early school leaving” organizat de IDEC, Piraeus, Grecia, 25.07.2021 – 31.07.2021 5 zile, 3 participanți, cu tematică referitoare la incluziunea elevilor ce provin din familii defavorizate, integrarea elevilor capabili de performanță și a celor cu cerințe speciale în învățământul de masa.

Praga, Cehia

„Innovative Approaches to Teaching” organizat de ITC, Praga, Cehia, 16.08.2021 – 20.08.2021, 5 zile, 3 participanți, cu tematică referitoare la îmbunătățirea abilităților de utilizare a metodelor și tehnicilor de predare inovatoare centrate pe elev, a dezvoltării competențelor în utilizarea resurselor digitale.

Roma, Italia

“Interactive teaching – using educational games and new technology in order to enhance learners’ motivation”
(Predarea interactivă – utilizarea jocurilor educative și a noii tehnologii pentru dezvoltarea motivației elevilor), furnizat de
Eruditus Language School, este programat în perioada 26.09.2021 – 01.10. 2021 în Roma, Germania. Trei cadre
didactice vor participa la acest curs pe o durată de cinci zile.

Milano, Italia

How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school, organizat de Europe for all, Milano, Italia, 24.05.2021 – 28.05.2021, 5 zile, 3 participanți, cu tematică în perfecționarea cadrelor didactice în ceea ce privește dezvoltarea cunostințelor de psihologie pentru a-i ajuta să recunoască și să facă față comportamentelor periculoase.