Pireu - Grecia

"Educație incluzivă: abordarea diversității în clasă și a abandonului școlar timpuriu"

Gestionarea diversității în sălile de clasă, sprijinirea tuturor elevilor cu planuri educaționale individuale, prevenirea abandonului școlar timpuriu.

Cursul de formare în domeniul educației incluzive abordează problema includerii elevilor cu caracteristici și nevoi diverse în clasă, și anume a elevilor cu dificultăți de învățare și nevoi speciale de învățare, a elevilor talentați și a celor care au tendința de a abandona școala timpuriu.
Acesta propune metodologii pentru o strategie de incluziune la nivel de clasă, precum și elaborarea planurilor individuale de educație.
Conținutul de învățare al cursului este parte bazată pe proiectul european “PPS – Profil personal și sprijin pentru elevi” (Leonardo da Vinci, 2004-2006) și a fost extins pentru a acoperi nevoile participanților din diferite țări.
Începând cu anul 2020, durata cursului este de 7 zile.

Grupuri țintă:

 • Personalul tuturor tipurilor de organizații de educație și formare: directori/directori, psihologi școlari și consilieri, personal administrativ

Rezultate de învățare:

La finalizarea cursului de formare, participanții vor fi în măsură:

 – să înțeleagă diversitatea și să identifice elevii cu dificultăți de învățare

 – să determine nevoile individuale de învățare ale elevilor și metode adecvatele de evaluare

 – să proiecteze programe și lecții pentru a sprijini toți elevii

 – să creze planuri individualizate de educație

 – să stăpânească diferite tehnici de predare și învățare, răspunzând diferitelor nevoi individuale

 – să colaboreze cu comunitatea educațională și cu părinții pentru a sprijini toți elevii

 – să elaboreze planuri pentru prevenirea abandonului școlar timpuriu

Unități tematice:

 • Diversitatea în sălile de clasă: educație de susținere și incluziune
 • Evaluare pentru învățare
 • Proiectarea și programarea curriculum-ului pentru a sprijini toți elevii
 • Planuri individuale de educație
 • Predare și învățare eficientă: sprijinirea tuturor elevilor
 • Monitorizarea, înregistrarea și raportarea învățării elevilor
 • Colaborarea cu familiile, comunitatea școlară și profesioniștii afiliați
 • Utilizarea cunoștințelor în propria școală

Metodologie și materiale de învățare:

 • Faza de pregătire include o analiză a nevoilor de învățare  cu ajutorul unui chestionar standardizat.
 • Cursul aplică tehnici de învățare activă: studii de caz, activități în grupuri mici și activități experimentale.
 • O vizită de studiu este organizată într-o școală de educație specială, unde participanții au șansa de a discuta cu profesorii și de a le pune întrebări cu privire la planificarea strategică și provocările de zi cu zi cu care se confruntă.
 • La finalul cursului, participanții pleacă cu propriul plan de acțiune.
 • Mediul de învățare constă în prezentări și materiale de sprijin, în limba engleză.
 • Participanții sunt invitați să se alăture grupului nostru Facebook și să comunice cu alți participanți la cursurile IDEC. Membrii grupului de Facebook fac schimb regulat de idei și practici și sunt adesea rugați să se alăture unor noi proiecte europene, în funcție de interesele lor.
 • Personalul IDEC vă va oferi tot sprijinul necesar pentru a facilita intrarea dumneavoastră în noi propuneri de proiecte  europene.

De ce selectați acest curs?

  • Clasele sunt la fel de diverse ca și societatea, ele includ toate tipurile de elevi, cu personalități diferite, cu abilități diferite și care provin din diverse medii socioeconomice . Provocarea școlii secolului 21 este de a oferi oportunități de învățare de înaltă calitate tuturor elevilor, astfel încât aceștia să-și poată atinge întregul potențial.
  • Cursul Educație incluzivă: abordarea diversității în clasă și a abandonului școlar timpuriu este relevant pentru toți profesorii și formatorii din învățământul general și din învățământul profesional și nu se limitează la profesorii din școlile de învățământ special. Fiecare profesor va avea în clasa lui / ei elevi care se confruntă cu dificultăți de învățare la diferite niveluri, studenți talentați sau studenți care se confruntă cu provocări socio-economice și abandon școlar. Toți profesorii au nevoie de strategii pentru integrarea acestor elevi, fără a compromite calitatea educației oferite celorlalți elevi.
  • Cursul încearcă să ofere educatorilor teoriile relevante și instrumentele practice pentru a proiecta atât strategii de clasă, cât și abordări individuale pentru anumiți elevi.
  • Organizatorul cursului, IDEC, este o organizație cu o mare experiență în proiecte europene, care a participat la peste 300 de proiecte europene și a cooperat cu peste 700 de organizații din întreaga Europă, începând cu anii ’90. Prin aderarea la acest curs, veți fi sprijinit în includerea organizației dumneavoastră în cadrul altor proiectelor europene, aderarea la grupul de Facebook și crearea unei rețele de participanți la curs.
  • Nu în ultimul rând, IDEC vă va oferi o experiență de neuitat în Grecia, cu un program cultural bine conceput. Veți avea șansa de a experimenta cultura greacă, ospitalitatea, gastronomia și viața socială și de a petrece momente prețioase cu colegii participanți.