Praga - Cehia

„Abordări inovatoare ale predării”

Prezentare generală:

Cursul „Abordări inovatoare ale predării” este un ghid practic care ajută la îmbunătățirea calității și eficienței procesului educațional în orice clasă. Încurajarea creativității, organizarea de proiecte, integrarea elevilor minoritari sau utilizarea TIC ca instrument de dezvoltare a gândirii critice sunt exemple de module de curs care vă vor extinde potențialul de predare și vă vor motiva elevii.

METODĂ:

Conținutul tematic și interdisciplinar va fi introdus în nouă module, de către mai mulți tutori. Veți lucra pe grupe; veți fi ghidați prin multitudinea de cunoștințe teoretice actualizate la zi, dar cu aplicabilitate prasctică. De la exemple practice la proiectarea propriilor sarcini și planuri de lecție, veți face schimb de idei și veți dobândi noi abilități într-un mod pozitiv, „de învățare prin a face”, prin diverse activități de colaborare.

REZULTATE:

-Îmbunătățirea competențelor de a utiliza diverse metode și tehnici inovatoare de predare care sunt centrate pe cursant, care să încurajeze rezolvarea unor sarcini semnificative în lumea reală și să dezvolte competențe transversale.
-Stimularea competențelor în utilizarea resurselor deschise și digitale, sprijinirea dezvoltării competențelor digitale și a educației în domeniul mass-mediei, creșterea capacității de a declanșa schimbări în ceea ce privește modernizarea prin utilizarea TIC.
-Generarea de materiale și idei gata de utilizare pentru a sprijini dezvoltarea școlară sau organizațională în domeniul educației inovatoare, în ceea ce privește abordarea interdisciplinară și holistică.
-Învățarea de tehnici pentru lucrul cu săli de clasă eterogene, sprijinirea includerii diferitelor minorități în învățământul de masă bazat pe valori democratice, promovarea participării active în societate.
-Dezvoltarea competențelor relevante, la nivel înalt, cum ar fi creativitatea, gândirea critică, metacogniția și alte competențe-cheie prin metode de predare inovatoare, îmbunătățirea calității educației de masă.
-Învățați să motivați, să ghidați și să evaluați în mod eficient, reduceți rezultatele slabe în ceea ce privește competențele de bază, promovați schimbul de idei între colegi și participarea activă în cadrul educației.
-Revizuirea și dezvoltarea competențelor personale și profesionale, consolidarea încrederii în promovarea pedagogiilor inovatoare și active, receptive la diversitatea socială și culturală.
-Faceți cunoștință cu colegi de diferite naționalități în cadrul UE, implicați-vă în experiența de învățare interculturală, faceți schimb de idei și construiți o rețea pentru o viitoare cooperare internațională.
-Dobândirea unei înțelegeri mai largi a practicilor, politicilor și sistemelor de educație din diferite țări, cultivarea respectului reciproc, conștientizarea interculturalității, includerea valorilor educaționale și de formare comune.
-Îmbogățirea competențelor de comunicare, îmbunătățirea competențelor lingvistice, extinderea vocabularului profesional și promovarea diversității lingvistice largi a UE.

Module:

Modulul 01 – Modulul teoretic – aptitudini ale secolului XXI

Modulul 02 – Gândirea critică și creativă, poate fi dezvoltată?

Modulul 03 – Invatarea bazata pe investigatie/cercetare, Invatarea bazata pe sarcini

Module 04 – Jocurile la clasa

Module 05 – Utilizarea aplicațiilor online la clasă

Modulul 06 – Invățare mixtă

Module 07 – Adaptarea materialelor didactice pentru a se potrivi nevoilor claselor diferențiate

Modulul 08 – Metacogniție – le arătăm elevilor cum să învețe

Modulul 09 – TIC ca instrument de dezvoltare a creativității și a gândirii critice – cum spunem o poveste digitală

Modulul 10 – Tendințe moderne în evaluare formativă

 Modulul 11 – Educația de la egal la egal

*** Tur ghidat al orașului