Proiectul T.A.C.T.

Școala Gimnazială Lețcani-Iași este o scoala din mediul rural cu o istorie de peste 130 de ani dar cu o viziune ascendenta spre scoala moderna europeana cu misiunea asigurarii calitatii educației, a dezvoltării armonioase a personalitatii celor 831 de elevi și integrarea lor socială dar și a dezvoltării competitivității școlii prin formarea celor 60 de cadre didactice și a întreg personalului.

Proiectul propus ”Tolerează, Actionează, Cooperează, Transmite! – T.A.C.T” se va desfasura pe o perioada de 24 luni, noiembrie 2020 – octombrie 2022, și raspunde nevoilor instituției, urmărind perfectionarea stilului de predare al profesorului, dezvoltarea competențelor lingvistice, digitale și găsirea unor metode care să sprijine integrarea copiilor cu comportament agresiv, a celor cu nevoi speciale, din medii defavorizate, dar și pentru cei capabili de performanță. Rezultatele activităților vor contribui la îmbunătățirea rezultatelor elevilor și dezvoltarea abilităților cadrelor didactice de a face orele de curs mai atractive.

Implementarea proiectului vizează 4 mobilități Erasmus+, în 4 țări diferite pentru 12 participanți preocupați de dezvoltare profesională.

După evaluarea și publicarea rezultatelor evaluării proiectului de către Agenția Natională, după semnarea contractelor, membrii echipei de implemetare vor realiza activitățile de premobilitate: selecția participantilor, pregatirea  pedagogică, culturală, lingvistică și științifică urmând ca după calendarul activităților selectate să se realizeze mobilitățile. 

Cursul 1, “Interactive teaching–using educational games and new technology in order to enhance learners’motivation” din Konstanz, Germania, selectat pentru diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a școlii, asigurarea unui mediu de învățare tolerant, nonviolent și  îmbunătățirea calității educației va dezvolta competențele profesorilor pentru a-i motiva pe elevi în participarea activă la lecții și frecventarea cursurilor.

Cursul 2 “How to deal and prevent bullysm and cyberbullysm in school” din Milano, Italia corespunde nevoii de perfecționare a cadrelor didactice în ceea ce priveste dezvoltarea cunoștințelor de psihologie care îi vor ajuta să recunoască și să facă față comportamentelor periculoase. Vor fi create strategii pentru a face față și a elimina comportamentul violent sau agresiv îmbunatățindu-se metodele de comunicare și capacitatea de lucru în echipă.

Cursul 3 “Inclusive education:tackling with classroom diversity and early school leaving”  din Piraeus, Grecia a fost selectat pentru conținutul și informațiile fundamentale introduse prin intermediul unor module tematice și activități practice, în urma cărora participanții vor dobândi tehnici de lucru inovatoare, menite să faciliteze incluziunea elevilor ce provin din familii defavorizate, integrarea elevilor capabili de performanță și a celor cu cerințe speciale în învățământul de masă.

Cursul 4,’’Innovative Approaches to Teaching” din Praga, Cehia a fost selectat pentru a îmbunătăți abilitățile de utilizare a metodelor și tehnicilor de predare inovatoare centrate pe elev, a dezvoltarii abilităților în utilizarea resurselor digitale, a furnizării materialelor și ideilor care să sprijine dezvoltarea școlară sau organizațională în domeniul educației inovatoare.

Impactul proiectului se va maximiza prin activitatile de diseminare în mediul on-line, întâlniri cu personalul școlii, cu părinții elevilor, cu comunitatea, articole în presa locală, participarea cu referate la simpozioane și publicarea acestora în reviste, distribuirea unor pliante de promovare.

Impactul asupra participanților, asupra grupului țintă, a instituției, a comunității va fi unul pozitiv: îmbunatățire competențe și abilități sociale, creșterea motivației de implicare în activități diverse, îmbunătățirea frecvenței și a rezultatelor școlare, deschidere spre internaționalizarea institutiei la nivel national și European.

Beneficiile proiectului pe termen lung asigură atingerea obiectivelor propuse pentru cei 12 participanți la cursurile de formare, pentru elevii și părinții Școlii Gimnaziale Letcani: utilizarea instrumentelor de identificare și monitorizare a riscului de abandon școlar, implementarea planurilor de combatere a abandonului și a bullyingului, folosirea metodelor inovatoare în vederea creșterii motivației elevilor, îmbunătățirea comunicării în lb. engleză, rezultatele școlare îmbunătățite, o frecventă mai bună la cursuri, elevi mai competitivi, mai independenți în activitățile de învățare, parinți mai interesați să-și înscrie copiii la Scoala Gimnazială Lețcani și care vor urmări progresul propriului copil conștientizând riscurile abandonului școlar și efectele acestuia asupra diferitelor aspecte ale vieții copilului, familiei, asupra școlii și comunității. Proiectul este sustenabil întrucât participanții la mobilități sunt angajați pe perioadă nedeterminată la Școala Gimnazială Lețcani iar achizitiile dobândite pot fi transferate cu succes și după finalizarea acestuia